ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

...σχολική ιστοσελίδα

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Τμήματα Ένταξης
E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

Μαθησιακές δυσκολίες

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Διάσπαση προσοχής - Υπερκινητικότητα (Πηγή: http://rizou-psychologist.gr/ESW/Files/yperkinitikotita.pdf)

Επιθετικότητα (Πηγή: http://rizou-psychologist.gr/ESW/Files/epithetikotita.pdf)

Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης

Τα Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με τα Μάτια του Εκπαιδευτικού

Εκπαιδευτικοί, Γονείς και Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Προς μια Κατεύθυνση Συνεργασίας και Αμοιβαιότητας

Μαθητές με Τραυλισμό και η Αντιμετώπισή τους από το Σχολικό Περιβάλλον

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Μαθησιακές Δυσκολίες -Τεύχος Α (Πηγή: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html)

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Μαθησιακές Δυσκολίες -Τεύχος B (Πηγή: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html)

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Μαθησιακές Δυσκολίες -Τεύχος Γ (Πηγή: http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/index.html)

"Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο" (Πηγή:
http://www.e-yliko.gr)

"Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου"   (Πηγή:
http://www.e-yliko.gr)

 

 

Χρονολογικοί πίνακες της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ.

Ν.3699-08 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Special Education